კარდიოლოგია, კარდიოქირურგია და ანგიოქირურგია. პრევენცია, კომუნიკაცია

2016, №1

ავტორები:

მიხეილ წვერავა მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, აკადემიკოს გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი


მიხეილ წვერავა მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი აკადემიკოს გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

პარტნიორები