მთავარი > სარედაქციო კოლეგია

სარედაქციო კოლეგია

 

მთავარი რედაქტორი - ავთანდილ ჯორბენაძე

 

პასუხისმგებელი რედაქტორი - თენგიზ ვერულავა

 

ალესანდრე ალადაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ზვიად ბახუტაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ოთარ ვასაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ნინო ვეფხვაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ზაზა ლაზარაშვილი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

გერმანე ლომთათიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

თამაზ მაღლაკელიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

გულნარა ჩაფიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

მიხეილ წვერავა - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

ვახტანგ ჭუმბურიძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

რევაზ ჯორბენაძე - მედიცინის აკადემიური დოქტორი

პარტნიორები