მთავარი > ჟურნალის შესახებ

ჟურნალის შესახებ

ჟურნალი "კარდიოლოგია, კარდიოქირურგია, ანგიოქირურგია. პრევენცია, კომუნიკაცია" სამეცნიერო რეცენზირებადი გამოცემაა. იგი მოიცავს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების პრევენციის, მედიკამენტოზური და ქირურგიული მკურნალობის აქტუალურ საკითხებს. ჟურნალი განკუთვნილია სამედიცინო პროფესიონალებისათვის, მკვლევარებისათვის. იგი მათ დაეხმარება ერთმანეთს შორის კავშირების დამყარებაში და უზრუნველყოფს გულსისხლძარღვთა დაავადებების გამოვლენის, მკურნალობისა და პრევენციის ახალი მეთოდებისა და ტექნოლოგიების შესახებ აზრთა გაცვლა-გამოცვლას.

ჟურნალის ძირითადი ენა არის ქართული. ინგლისურ ენაზე წარმოდგენილი იქნება ნაშრომის დასახელება, ინფორმაცია ავტორების შესახებ, აბსტრაქტი და საკვანძო სიტყვები.

ჟურნალის მიზნები და ამოცანებია:

პარტნიორები